για νέους και ενήλικες (επίπεδα B1plus, B2, C1)

Διδακτικές σειρές για ενήλικες σε προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο Γερμανικών (Β1 plus, B2, C1).