Αγγλικά για την εργασία

Μεγάλη ποικιλία βιβλίων που καλύπτουν από τις γενικότερες μέχρι τις πιο εξειδικευμένες γλωσσικές απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, για ομαδικά ή ιδιαίτερα μαθήματα. Πλούσιο πρόσθετο υλικό για τους καθηγητές. 

Αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία - άμεσα αποτελέσματα!