ΦΥΣΙΚΗ B / ΘΜΙΑ

H Φυσική για πρώτη φορά εύκολα και ευχάριστα. Ένα νέο υβριδικό μοντέλο διδασκαλίας από την Klett Hellas σε συνεργασία με τη National Geographic.