Επίπεδο B2

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (για εφήβους ή για ενήλικες) βεβαιώνει ότι ο χρήστης κατέχει γνώσεις σε προχωρημένο επίπεδο που αντιστοιχούν στο τέταρτο επίπεδο (B2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-32 από σύνολο 32