Για παιδιά 7-10 ετών

Διδακτικές σειρές εκμάθησης Γαλλικών για μαθητές Δημοτικού από 7 έως 10 ετών (Α1-Α2). Και τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα ευχάριστα και δημιουργικά!