Real Business English (B1-B2)


Real Business English
Διδακτική μέθοδος σε δύο επίπεδα, για Β1 και Β2. Σχεδιάστηκε σε συνεργασία με εταιρείες και είναι ιδανική για in-house εκπαίδευση.