Επίπεδα C1

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 (για εφήβους ή για ενήλικες) βεβαιώνει ότι ο χρήστης κατέχει γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο που αντιστοιχούν στο πέμπτο επίπεδο (C1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-15 από σύνολο 15