Ελληνικά για γερμανόφωνους

Διδακτικές μέθοδοι εκμάθησης Ελληνικών ως ξένη γλώσσα για μαθητές με μητρική γλώσσα τα Γερμανικά.