Αγγλικά για το Πανεπιστήμιο

Προετοιμασία για επαφή με αγγλικά κείμενα πανεπιστημιακού επιπέδου και εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων.

Πλούσια θεματολογία ακαδημαϊκών και γενικότερων ενδιαφερόντων, προσιτή σε όλους τους σπουδαστές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς. 

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-6 από σύνολο 6