Προετοιμασία εξετάσεων

Βιβλία προετοιμασίας για τις εξετάσεις DELF επιπέδου Α1-Β2, για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. 

Με τα Εn route vers... για παιδιά και εφήβους και τα Les clés du nouveau DELF για εφήβους και ενήλικες, η επιτυχία στις εξετάσεις είναι εγγυημένη!