Επίπεδο B1

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 (για εφήβους ή για ενήλικες) χαρακτηρίζει το χρήστη της γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-26 από σύνολο 26