Ψηφιακές εκδόσεις (ONLINE + OFFLINE): Κωδικός ενεργοποίησης BlinkLearning και Learnetic (LMS) για όλες τις συσκευές

Ψηφιακές εκδόσεις στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες BlinkLearning & Learnetic (12μηνη χρήση για ΜΑΘΗΤΕΣ και 36μηνη χρήση για ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)

Ψηφιακά αντίγραφα των έντυπων βιβλίων, με διαδραστικές ασκήσεις στο βιβλίο ασκήσεων, ενσωματωμένα ακουστικά αρχεία, βίντεο και σύστημα διαχείρισης μάθησης.