Για ενήλικες

On Point A1-C1. Η νέα διδακτική σειρά που βασίζεται στις καλύτερες παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, για κλασική προσέγγιση της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας και ισορροπημένη εξάσκηση σε όλα τα skills. 

Λιγότερος χρόνος προετοιμασίας για τους καθηγητές, σύγχρονη θεματολογία και layout!