Aula internacional Plus

Aula internacional Plus 1, 2, 3
Το Aula internacional plus είναι μια σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης Ισπανικών σε τέσσερα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2.