Κατασκευαστής KLETT HELLAS
Website: www.klett.gr
Email: info@klett.gr

Προσφερόμενα
προϊόντα/υπηρεσίες

KLETT BOOK APP

Χρήστης

Κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή για την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων και ενεργοποιεί το εκάστοτε βιβλίο με τη χρήση κωδικού που διατίθεται έναντι τιμήματος

Ι. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚLETT BOOK APP.
ΙΙ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ

Ι. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚLETT BOOK APP.
Με το παρόν συμφωνητικό παρέχεται άδεια χρήσης για το λογισμικό με τον τίτλο “KLETT BOOK APP” στους Χρήστες που μεταφορτώνουν την εφαρμογή στους Υπολογιστές και τις φορητές συσκευές τους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

1. Με την εγκατάσταση, αποθήκευση, εκτέλεση ή άλλη χρήση και εφαρμογή του λογισμικού, ο Χρήστης δεσμεύεται αυτομάτως από τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης λογισμικού.
Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους εν λόγω όρους, δεν πρέπει να εγκαταστήσει ή να χρησιμοποιήσει το λογισμικό καθ' οιονδήποτε τρόπο.

2. O Κατασκευαστής του λογισμικού είναι κύριος όλων δικαιωμάτων, με βάση το Ν. 2121/1993, επί του λογισμικού και των εφαρμογών, τη χρήση των οποίων παραχωρεί στον πελάτη, όπως και των άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας επί του λογισμικού και του υποστηρικτικού υλικού. Δεν επιτρέπεται στον Χρήστη η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού, ο οποίος αποτελεί εμπορικό απόρρητο, όπως και στα υπολογιστικά συστήματα του Κατασκευαστή.

3. Με την παρούσα σύμβαση ο Κατασκευαστής μεταβιβάζει στον Χρήστη το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και το δικαίωμα πρόσβασης στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στα ψηφιακά βιβλία της εταιρίας.

4. Το λογισμικό του οποίου παραχωρείται η χρήση είναι μια δωρεάν εφαρμογή της KLETT HELLAS και ως εκ τούτου, το παρόν συμφωνητικό δεν συνιστά σύμβαση πώλησης. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης, διανομής και εμπορικής εκμετάλλευσης του λογισμικού.

5.Το προϊόν λογισμικού προσφέρεται “ως έχει”. Ο Κατασκευαστής δεν ισχυρίζεται ότι είναι κατάλληλο για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Ο Κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, προκληθεί στο Χρήστη λόγω της χρήσης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων της απώλειας δεδομένων, της απώλειας εισοδήματος και των ζημιών σε τρίτους που γίνουν απαιτητές από το Χρήστη. Ο Κατασκευαστής δε μπορεί να εγγυηθεί ότι το προϊόν θα λειτουργεί υπό όλες τις πιθανές συνθήκες, υπάρχουσες ή μελλοντικές. Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής και κατάλληλης χρήσης του λογισμικού για το συμβατικό σκοπό, ήτοι την πρόσβαση και την ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων. Ενδεχόμενα σφάλματα στη λειτουργία του λογισμικού μπορούν να διορθωθούν σε επόμενη έκδοση. Δεν παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης από τον κατασκευαστή.

6. Η εφαρμογή λειτουργεί σε συστήματα Windows PC (Vista ή νεότερο), MAC (OSX 10.6 ή νεότερο), ANDROID tablets (4.2 ή νεότερο), IPAD 2 (iOS 7.1 ή νεότερο) και νεότερα, με οθόνη άνω των 7 ιντσών και ελάχιστη οριζόντια ανάλυση 600px.

7. Η ενεργοποίηση των ψηφιακών βιβλίων στο KLETT BOOK APP χρεώνεται βάσει του ισχύοντος ετήσιου τιμοκαταλόγου της εταιρείας ανά μήνα χρήσης, ανά έτος κλ.π. Η ενεργοποίηση γίνεται με σχετικό κωδικό ενεργοποίησης, ο οποίος είτε πωλείται αυτόνομα μέσω του εταιρικού ιστοτόπου της εταιρείας Klett Hellas ή άλλου συνεργαζόμενου ιστοτόπου είτε βρίσκεται ένθετος μέσα στις αντίστοιχες έντυπες εκδόσεις της εταιρείας.

Ο κωδικός ενεργοποίησης αποτελείται από τουλάχιστον 20 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες με παύλες. Η ενεργοποίηση γίνεται κατά κύριο λόγο για 12 μήνες. Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του βιβλίου μόνο κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από τη λήξη του. Βεβαίως, κάποιες από τις εκδόσεις της εταιρείας ενδέχεται να μην είναι επεκτάσιμες για διάφορους λόγους όπως πχ. απόσυρση ή αντικατάσταση της έκδοσης με νεότερη έκδοση.

Οι κωδικοί πρέπει να ενεργοποιούνται το αργότερο εντός 30 ημερών από την αγορά τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν μετά από ιδιαίτερο μακρύ χρονικό διάστημα (ετών) από την αγορά τους λόγω του ότι τα βιβλία ανανεώνονται συνήθως εντός 3 ή 4 ετών από την ημερομηνία παραγωγής τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, μετά από την αγορά βιβλίου από βιβλιοπωλείο, ο Κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί την παροχή πρόσβασης στο επιλεγμένο ψηφιακό βιβλίο για τμήμα της 12μηνης ή ακόμη και για ολόκληρη τη 12μηνη χρήση. Απευθύνεστε στην εταιρεία με την απόδειξη αγοράς του βιβλίου (που εμπεριέχει τον κωδικό) και τον αριθμό του κωδικού. Η εταιρεία θα αντικαταστήσει τον κωδικό με ανάλογο προϊόν. Χρήματα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αντικατάστασης κωδικού.

Από τη στιγμή που οι κωδικοί έχουν παραδοθεί στον Χρήστη, ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για την φύλαξή τους. Ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει την εταιρεία για τυχόν προβλήματα με τον κωδικό του εντός 30 ημερών από την αγορά του. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει υποστήριξη ή αντικατάσταση. Όσοι καθηγητές μέλη της εταιρείας αποκτούν δωρεάν από την Klett Hellas τους σχετικούς κωδικούς ενεργοποίησης για τα βιβλία που διδάσκουν, θα πρέπει να έχουν στον λογαριασμό τους τουλάχιστον έναν διασυνδεδεμένο μαθητή ώστε να μην τους ακυρωθεί η δωρεάν συνδρομή. Οι λογαριασμοί διαγράφονται εντός έξι μηνών εφόσον δεν υπάρχει ενεργοποιημένο βιβλίο. Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει κάποιο demo βιβλίο, αυτό δεν λογίζεται ως ενεργοποιημένο βιβλίο.

8. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί τη διαγραφή του λογαριασμού του για οποιοδήποτε λόγο πριν το πέρας του ανενεργού εξαμήνου πρέπει να επικοινωνήσει με τον Κατασκευαστή μέσω της ιστοσελίδας του www.klett.gr ή να στείλει μήνυμα στο support@klett.gr.

9. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που λαμβάνονται και αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής αποθηκεύονται έως το όριο των 1000 μηνυμάτων. Κάθε πρόσθετο μήνυμα που αποθηκεύεται διαγράφει αντιστοίχως ένα από τα παλαιότερα μηνύματα.

10. Η εγγραφή μαθητή στο KLETT BOOK APP γίνεται μόνο από γονέα σε περίπτωση που μαθητής είναι ανήλικος.

11. Η εφαρμογή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για να εκτελούνται οργανωμένες εξετάσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

12. Η εφαρμογή τηρεί βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα των επιδόσεων στις διαδραστικές ασκήσεις, τις αγορές (ενεργοποιήσεις) του χρήστη, τη διασύνδεση με καθηγητή και τη βαθμολογία του μαθητή. Η καταχώρηση δεδομένων στο προφίλ του καθηγητή/χρήστη εμφανίζεται στους διασυνδεδεμένους χρήστες/μαθητές και το αντίστροφο. Πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων έχει η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία και ο Κατασκευαστής.

13. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο. Η ταυτοποίηση του χρήστη είναι ως εκ τούτου αδύνατη.

14. Η εφαρμογή χρειάζεται για να λειτουργήσει συνεχή πρόσβαση στο Διαδίκτυο, την οποία δεν παρέχει η εταιρεία. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή σχεδιάστηκε για χρήση σε οικιακό περιβάλλον με γρήγορη σύνδεση (όπως αυτή νοείται κατά τη χρονική περίοδο Ιούνιος 2015). Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον/δίκτυο εκπαιδευτικού ιδρύματος ο Κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή, ταυτόχρονη πρόσβαση των εκπαιδευόμενων στα ψηφιακά της βιβλία.

15. Η εφαρμογή και τα βιβλία παρέχονται μέσω υπολογιστικών κέντρων/διακομιστών τρίτων εταιρειών. Ο Κατασκευαστής συνεργάζεται με έγκυρες εταιρείες του χώρου, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί την 100% προσβασιμότητα (SERVER RUNTIME-UPTIME-DOWNTIME) στην εφαρμογή. Η εταιρεία δεσμεύεται πως σε περίπτωση μη δυνατότητας πρόσβασης στα βιβλία του, ο χρήστης θα πιστώνεται αντίστοιχο πρόσθετο χρόνο πρόσβασης για κάθε ώρα μη παρεχόμενης υπηρεσίας, η οποία όμως δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 15 ημέρες συνολικά.

16. Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί από τον χρήστη σε όσες συσκευές αυτός επιθυμεί, στο σπίτι, στην εργασία ή στο σχολείο. Ο χρήστης οφείλει όμως να ακολουθεί την πολιτική ορθής χρήσης για την παρεχόμενη υπηρεσία, η οποία προβλέπει μέγιστο όγκο data transfer (μεταφορά δεδομένων) έως 1 GB μηνιαίως ανά χρήστη ανά λογαριασμό. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο λογαριασμός του χρήστη θα απενεργοποιείται έως ότου η πολιτική ορθής χρήσης επιτρέψει την εκ νέου ενεργοποίηση του σχετικού λογαριασμού. Ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει για πάντα χωρίς ενημέρωση από την υπηρεσία του οποιονδήποτε χρήστη έχει επανειλημμένα υπερβεί το σχετικό όριο.

17. Ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει χρήστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το λογισμικό καταχρηστικώς.

18. Οι καθηγητές δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να διασυνδεθούν με μαθητές για λόγους ασφαλείας. Οι μαθητές μπορούν να προσκαλέσουν καθηγητή για να διασυνδέσουν τα βιβλία τους. Αμφότεροι έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν τη διασύνδεσή τους.

19. Ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τους λογαριασμούς χρηστών και να διαγράφει χρήστες που αρνούνται να πιστοποιήσουν την καθηγητική τους ιδιότητα.

20. Σημειώσεις, στατιστικά κτλ. διαγράφονται αυτομάτως όταν λήξει η περίοδος χρήσης των βιβλίων.

21. Ο Κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργίες που μπορούν να παρουσιάσουν μεμονωμένες συσκευές ή διάφορα μοντέλα συσκευών. Για αυτό το λόγο πριν από οποιαδήποτε αγορά προτείνουμε να ελέγξετε τη σωστή χρήση και την πρόσβασή σας στα ψηφιακά περιεχόμενα των βιβλίων μας κάνοντας χρήση ενός demo βιβλίου.

22. Υπαναχώρηση από την αγορά κωδικού ενεργοποίησης δεν επιτρέπεται.

23. Κωδικοί αγορασμένοι με ενέργεια προώθησης προϊόντος (προσφορά) δεν μπορούν να επιστραφούν.

24. Οι κωδικοί ενεργοποίησης διασυνδέονται μόνο με έναν λογαριασμό (username) το οποίο δεν μπορεί να αλλαχθεί. Ο ίδιος κωδικός δεν μπορεί να επικυρωθεί και να διασυνδεθεί με δεύτερο λογαριασμό ακόμα κι αν αυτός ανήκει στον ίδιο χρήστη.

25. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα, αποσφαλμάτωση ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μέσω email (support@klett.gr) σε εργάσιμες μέρες και ώρες, αναφέροντας το όνομά του, το username του, την ιδιότητά του, το βιβλίο, τη συσκευή που χρησιμοποιεί και το λειτουργικό της σύστημα και τέλος, το πρόβλημα που του παρουσιάστηκε.

26. Ο Κατασκευαστής καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ανταποκρίνεται η εφαρμογή στις απαιτήσεις και λειτουργικότητες νέων συσκευών χρήσης. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την παροχή της υπηρεσίας από οποιαδήποτε συσκευή στο μέλλον.

27. Απαγορεύεται η αντιγραφή των ηλεκτρονικών βιβλίων.

28. Ο Κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους άδειας χρήσης και τις προϋποθέσεις χρήσης του λογισμικού οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

29. Στη Σύμβαση εφαρμόζεται η Ελληνική νομοθεσία και τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων στην Αθήνα.

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ
Στο παρόν λογισμικό συμπεριλαμβάνεται λογισμικό τρίτων που υπόκειται στους παρακάτω συμβατικούς όρους:

1. Google Open Source Fonts(https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about)

Όλες οι γραμματοσειρές είναι ανοικτού κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε τις αγαπημένες σας γραμματοσειρές με τους φίλους και συνεργάτες σας. Μπορείτε να τους διαμορφώσετε για ιδία χρήση ή να συνεργαστείτε με τον αρχικό σχεδιαστή για να τους βελτιώσετε. Και μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε, ιδιωτικά ή εμπορικά – εκτυπωμένους, στον υπολογιστή σας ή στις ιστοσελίδες σας.

2. Chromium (https://chromium.googlesource.com/chromium/src.git/+/master/LICENSE)

Επιτρέπεται η αναδιανομή και χρήση του πηγαίου κώδικα και του κώδικα μηχανής, με ή χωρίς τροποποιήσεις, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

* Σε κάθε αναδιανομή του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρείται η παραπάνω αναφορά σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η λίστα προϋποθέσεων και η παρακάτω αποποίηση ευθύνης.

* Στην αναδιανομή του κώδικα μηχανής πρέπει να αναπαράγεται η παραπάνω αναφορά σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η λίστα προϋποθέσεων και/ή άλλο περιεχόμενο που παρέχεται με την παρούσα διανομή.

* Δεν επιτρέπεται η χρήση του ονόματος της Google Inc. ούτε των ονομάτων των συνεργατών της για την προώθηση ή στήριξη προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς ειδική προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) ΜΕ ΟΠΟΙΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

3. Συμπεριλαμβάνονται τα εξής προγράμματα:
CryptoJS v3.1.2(https://code.google.com/p/crypto-js), SoundManager 2: JavaScript Sound for the Web(http://schillmania.com/projects/soundmanager2/) και Animator.js(http://berniesumption.com/software/animator/), για τα οποία ισχύουν οι εξής όροι:
Επιτρέπεται η αναδιανομή και χρήση του πηγαίου κώδικα και του κώδικα μηχανής, με ή χωρίς τροποποιήσεις, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
* Σε κάθε αναδιανομή του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρείται η παραπάνω αναφορά σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτή η λίστα προϋποθέσεων και η παρακάτω αποποίηση ευθύνης.
* Στην αναδιανομή του κώδικα μηχανής πρέπει να αναπαράγεται η παραπάνω αναφορά σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτή η λίστα προϋποθέσεων και/ή άλλο περιεχόμενο που παρέχεται με την παρούσα διανομή.
* Δεν επιτρέπεται η χρήση του ονόματος του δημιουργού ούτε των ονομάτων των συνεργατών του για την προώθηση ή στήριξη προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς ειδική προηγούμενη έγγραφη άδεια.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) ΜΕ ΟΠΟΙΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

4. Συμπεριλαμβάνονται τα εξής προγράμματα:
FastClick(https://github.com/ftlabs/fastclick)
Swiper(http://www.idangero.us/sliders/swiper)
Tooltipster v3.2.6(http://iamceege.github.io/tooltipster/)
jQuery(http://jquery.com/)
jQuery UI Touch Punch(http://touchpunch.furf.com/)
jQuery UI Nested Sortable(http://mjsarfatti.com/sandbox/nestedSortable)
Websanova wColorPicker & wPaint(http://www.websanova.com)
noty(http://needim.github.com/noty/)
MD5 Hashing for JS(Part of PHP.js)
Trumbowyg rich text editor(http://alex-d.github.com/Trumbowyg)
Word Search Game Widget(https://code.google.com/p/jquery-wordsearch-game/)
Word Find(https://github.com/bunkat/wordfind)
Nicescroll(http://areaaperta.com/nicescroll)
jQuery Dynatree Plugin(http://dynatree.googlecode.com/)
jquery.jplayer.min.js & jquery.mb.miniPlayer.js(http://pupunzi.com)
Metadata - jQuery plugin for parsing metadata(https://gist.github.com/thegrubbsian/1198460)
Hammer.JS(http://hammerjs.github.io/)
jquery.table_sort.js v0.1.2(https://github.com/i2bskn/jquery-table-sort)
rwdImageMaps jQuery plugin (https://github.com/stowball/jQuery-rwdImageMaps)
jquery.panzoom.js (https://github.com/timmywil/jquery.panzoom/)
Modernizr (http://modernizr.com)
jquery.scrollTo (https://github.com/flesler/jquery.scrollTo)
Tocca.js (https://github.com/GianlucaGuarini/Tocca.js)
hideShowPassword (https://github.com/cloudfour/hideShowPassword) Modern video player (https://github.com/victornogueira/modern-video-player)

Αναφορικά με τα προγράμματα αυτά ισχύουν οι εξής όροι:
Παρέχεται άδεια, χωρίς καταβολή τιμήματος, σε κάθε έναν, να αποκτήσει ένα αντίγραφο αυτού του λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το “λογισμικό”), να χρησιμοποιήσει το λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποιήσεων, ένωσης με άλλα,δημοσίευσης, διανομής, χορήγησης υποάδειας και/ή πώλησης αντιγράφων του λογισμικού και χορήγησης άδειας σε πρόσωπα στα οποία χορηγείται το λογισμικό, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Η παραπάνω αναφορά και η άδεια πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα ή σε σημαντικά τμήματα του λογισμικού. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΆΛΛΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΆΛΛΟ.

5. HandJS polyfill(https://handjs.codeplex.com/)
Υπόκειται στους όρους της άδειας Apache License 2.0 (Apache):

Αδειοδοτείται με την άδεια Apache, έκδοση 2.0 (η “άδεια”). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο παρά μόνο, εφόσον συμμορφώνεστε με τους όρους της άδειας.
Μπορείτε να πάρετε ένα αντίγραφο της άδειας από την ιστοσελίδα:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Εκτός από την περίπτωση όπου απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή έχει συμφωνηθεί εγγράφως, το λογισμικό που διανέμεται με βάση αυτή την άδεια χορηγείται όπως έχει, χωρίς εγγυήσεις ή όρους κάθε είδους, είτε ρητούς είτε σιωπηρούς.

Δείτε αναλυτικά την άδεια που περιλαμβάνει όρους και περιορισμούς.

6. CSS3 Transitions(http://tympanus.net/codrops/2013/05/07/a-collection-of-page-transitions/) βλ. Την άδεια: http://tympanus.net/codrops/licensing