• -10%
Grammatik im Gespräch

Grammatik im Gespräch

Grammatik im Gespräch, 112 σελ.
45 εκτυπώσιμα φύλλα εργασίας για την εξάσκηση και την εμπέδωση βασικών γραμματικών δομών στην απικοινωνία για τα επίπεδα Α1-Β2.
Το βιβλίο περιέχει τις λύσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά στη διδασκαλία με οποιαδήποτε διδακτική σειρά.

23,39 € 25,99 € -10%
με ΦΠΑ

 

Grammatik im Gespräch
Arbeitsblätter für den Deutschunterricht

Grammatik im Gespräch bietet ein breites Übungsangebot in Form von 45 kopierfähigen Arbeitsblättern zu zentralen grammatischen Themen.

● Es erweitert den Ansatz der erfolgreichen Bände Grammatik & Konversation 1 und Grammatik & Konversation 2.
● Die Arbeitsblätter ermöglichen intensives Üben der grammatischen Phänomene und regen gleichzeitig zum Sprechen an.
● Die Übungen sind innerhalb des jeweiligen grammatischen Themas nach Niveaustufen gestaffelt (A1 - B2).

Grammatik im Gespräch ist ohne Vorbereitung jederzeit im Unterricht (Möglichkeit zur Binnendifferenzierung) oder zur häuslichen Arbeit einsetzbar und kann begleitend zu jedem kurstragenden Lehrwerk eingesetzt werden.

ISBN
978-3-12-606369-2
Level
A1-B2
9783126063692470
Νέο προϊόν