• -10%
Auf den Punkt gebracht!

Auf den Punkt gebracht!

Auf den Punkt gebracht!, βιβλίο 80 σελ.
Θεματικό λεξιλόγιο για τα επίπεδα Β1 και Β2.
Λεξιλόγιο και χρήσιμα εκφραστικά μέσα για την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

13,50 € 15,00 € -10%
με ΦΠΑ

 

Auf den Punkt gebracht

Deutscher Wortschatz zur Textarbeit

Dieser thematische Wortschatz vermittelt die Grundlagen für die Textanalyse und erleichtert den Einstieg in die eigene Textproduktion.
Er eignet sich insbesondere für Studierende, für die Deutsch Fremdsprache ist.


Er bietet:
● Eine lernerfreundliche Darstellung der Vokabeln in typischen Sätzen
● Eine übersichtliche Gliederung in kleine thematische Einheiten
● Den Wortschatz nach zentralen Kompetenzen geordnet (z.B. Benennung der Autorenintention, Bildbeschreibung, Analysevokabular für literarische Texte, eigene Textproduktion etc.)
● Ein Register mit allen Stichwörtern

Dieser Lernwortschatz ist bereits für die erste Textarbeit geeignet und sowohl für das Selbststudium als auch im Unterricht einsetzbar.

ISBN
978-3-12-519567-7
Level
B1-B2
97831251956778001
Νέο προϊόν