Η διδασκαλία της γραμματικής      
 

Ειδικά για την προσέγγιση, την κατανόηση, τη διδασκαλία και την αφομοίωση των γραμματικών φαινομένων η συντακτική ομάδα του Maximal βασίστηκε στις ανάγκες των Ελλήνων καθηγητών και μαθητών.

     
Maximal
Tipp!

Διδάξτε τη γραμματική σε μικρές δόσεις, ολοκληρώστε τα γραμματικά φαινόμενα ανάλογα με τη χρήση τους στην επικοινωνία, κάντε συχνές επαναλήψεις.

     
 

Το ενιαίο πλαίσιο αναφοράς (GER) ορίζει ότι η γραμματική γνώση εξετάζεται κυρίως μέσα από την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

  • Στο Maximal Kursbuch τα γραμματικά φαινόμενα εντάσσονται στη ροή της διδασκαλίας, επεξηγούνται και εφαρμόζονται.
    Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, στο Meine Grammatik, παρουσιάζεται με συστηματικό τρόπο (πίνακες, κανόνες κτλ.) η γραμματική.
  • Στο Maximal Αrbeitsbuch υπάρχουν πολλές και ποικίλες ασκήσεις γραμματικής – για επίλυση στην τάξη ή για εργασία στο σπίτι.
  • Στο συνοδευτικό βιβλίο για το μαθητή Maximal Griechisches Begleitheft η γραμματική πηγαίνει συχνά ένα βήμα παρακάτω – ασκήσεις συνδυαστικές κάνουν τη γραμματική, πραγματική πρόκληση.
  • Το βιβλίο του καθηγητή Maximal Lehrerhandbuch υποστηρίζει τη διδασκαλία της γραμματικής με ιδέες και προτάσεις.
  • Αξιοποιήστε τις διαδραστικές γραμματικές ασκήσεις στην εφαρμογή Klett Book-App.
     
         
  H εξάσκηση και η εκμάθηση λεξιλογίου

Το Maximal είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Έλληνα μαθητή.

     
Maximal 
Tipp!
Κάνετε συχνές επαναλήψεις, ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να μαθαίνουν το λεξιλόγιο σε θεματικά ή εννοιολογικά σύνολα.      
 

Η ύλη είναι κατανεμημένη σε 4 θεματικές ενότητες ανά επίπεδο (με 3 κεφαλαία ανά ενότητα) – αυτό διευκολύνει την εκμάθηση σε εννοιολογικά σύνολα.

Στο Maximal Arbeitsbuch οι μαθητές έχουν κατηγοριοποιημένο μετά από κάθε κεφάλαιο το λεξιλόγιο του κεφαλαίου: Mein Lernwortschatz – (Αυτές τις λέξεις πρέπει να μάθω!).
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα επανάληψης του λεξιλογίου της θεματικής ενότητας με τις πραγματικά ευρηματικές ασκήσεις στο Μein Wortschatz.

Στο συνοδευτικό βιβλίο για τον μαθητή Maximal Griechisches Begleitheft παρατίθεται το λεξιλόγιο κάθε κεφαλαίου με χρονολογική σειρά (ταξινομημένο ανά άσκηση) με την αντίστοιχη ελληνική απόδοση/μετάφραση και συχνά με μια παραδειγματική πρόταση. Ασκήσεις επαναληπτικές και λίγο πιο απαιτητικές συμπληρώνουν τις ασκήσεις του βιβλίου του μαθητή και του βιβλίου των ασκήσεων.

Στην εφαρμογή Κlett Book-App έχουν ενταχθεί όλες οι ασκήσεις λεξιλογίου – οι μαθητές μπορούν έτσι να μάθουν αλλά και να επαναλάβουν το λεξιλόγιο με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

     
         
  Οι διάλογοι στα video      
  Πρόκειται για αυθεντικές λήψεις που εξυπηρετούν πολλαπλούς στόχους.

Ενδεικτικά: Παροχή πολιτισμικών πληροφοριών, εξοικείωση με τη γλώσσα, πληροφορίες για τη ζωή των εφήβων στον γερμανόφωνο χώρο, χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην καθημερινότητα. Παράλληλα η χρήση οπτικοακουστικού υλικού στο μάθημα κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών.

Τα video είναι ενταγμένα στα κεφάλαια στο Kursbuch και συνοδεύονται από ασκήσεις που εισάγουν σε αυτά ή/και εκτελούνται μετά την προβολή τους. Ο βαθμός δυσκολίας και η αυθεντικότητα των διαλόγων δεν επηρεάζουν την επίλυση των ασκήσεων οι οποίες κατατάσσονται αυστηρά στο αντίστοιχο επίπεδο (Α1, Α2, Β1). Η ένταξη αυθεντικού υλικού είναι εκτός των άλλων ιδανική επιλογή για την προετοιμασία εξετάσεων.

Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε από το βιβλίο του καθηγητή και τις πρόσθετες ασκήσεις με τα εκτυπώσιμα φύλλα εργασίας ειδικά για τα video.

+++ Πρόσθετα video και animations θα βρείτε στην εφαρμογή Klett Book-App.

     
         
Τα ακουστικά και η εξάσκηση ακουστικής δεξιότητας      
 

Ο μεγάλος αριθμός ασκήσεων (κυρίως στο Maximal Kursbuch αλλά και στο Maximal Αrbeitsbuch) που υποστηρίζουν την εξάσκηση της ακουστικής δεξιότητας (κατανόηση ακουστικού κειμένου/διαλόγου) εξοικειώνει τον Έλληνα μαθητή με τη γερμανική γλώσσα, την τονικότητα και την προφορά της.

Η ύπαρξη αυθεντικών ακουστικών κειμένων δεν αποτελεί δυσκολία για την επίλυση των ασκήσεων που τα συνοδεύουν καθώς η κατανόηση δεν επηρεάζεται αφού τα ερωτήματα είναι απλά και κατανοητά. Εκτός αυτού διευκολύνεται και η πορεία του μαθητή προς τις εξετάσεις.

     
         
  Στο βιβλίο του καθηγητή      
 

Παιχνίδια, τραγούδια, ασκήσεις για διαφοροποιημένη μάθηση, πολιτισμικές πληροφορίες, εκτυπώσιμα φύλλα εργασίας

Το βιβλίο του καθηγητή (Lehrerhandbuch) έχει συγγραφεί ως ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο για τον καθηγητή στη διδασκαλία του με το Maximal.

Για κάθε κεφάλαιο θα βρείτε, εκτός από τις διδακτικές οδηγίες και τον τρόπο προσέγγισης κάθε άσκησης ξεχωριστά, πολύ πλούσιο υλικό σε εκτυπώσιμα φύλλα εργασίας, προτάσεις για παιχνίδια και παραλλαγές τους, προτάσεις για ομαδικές εργασίες, πρόσθετες πολιτισμικές πληροφορίες και υποδείξεις για ασκήσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών σας.

     
         
  Δημιουργικές δραστηριότητες για το μάθημα      
  Στο Maximal Griechisches Begleitheft έχετε στη διάθεσή σας για κάθε θεματική ενότητα ιδιαίτερα ευφάνταστες σπαζοκεφαλιές και σελίδες/προτάσεις για ομαδικές και δημιουργικές δραστηριότητες/εργασίες.

Τέλος, το εισαγωγικό δισέλιδο κάθε ενότητας στο Kursbuch κεντρίζει το ενδιαφέρον και αποτελεί ένα εργαλείο συμμετοχής στο μάθημα.

     
         
   Τα τεστ είναι χρήσιμα και απαραίτητα      
  Τα τεστ για την αξιολόγηση των μαθητών και η αντίστοιχη επανάληψη στα θέματα που υστερούν, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διδασκαλία με το Maximal. Στο Maximal Kursbuch οι μαθητές μπορούν να προβούν σε αυτοαξιολόγηση με την επαναλαμβανόμενη ενότητα Das kann ich schon ενώ στο Maximal Arbeitsbuch μπορούν να αξιοποιήσουν την ενταγμένη στις ενότητες προετοιμασία εξετάσεων (Prüfungstraining). Στο ξεχωριστό βιβλίο με τα τεστ Maximal Testheft διατίθενται 12 διαγνωστικά τεστ προόδου (Kapiteltests - ένα για κάθε κεφάλαιο), 4 επαναληπτικά διαγωνίσματα εξάσκησης δεξιοτήτων (Fertigkeitentests - 1 για κάθε θεματική ενότητα) και μία ολοκληρωμένη προσομοίωση της εξέτασης Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2, Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1 (Modelltests).