Rundum, Lehrerhandbuch

Rundum, Lehrerhandbuch

Rundum, βιβλίο του καθηγητή. Συμπληρωματικό βιβλίο με πολιτισμικά στοιχεία γύρω από τις γερμανόφωνες χώρες.

 

Das Lehrerhandbuch zu Rundum enthält:

• zahlreiche Kopiervorlagen zur Leistungsmessung und Selbstevaluation

• alle Lösungen zu den Aufgaben des Schülerbuchs

• Transkriptionen der Hörverstehenstexte

Rundum Lehrerhandbuch - Hier können Sie die pdf-Datei kostenlos herunterladen.

ISBN
978-3-12-675256-5
Level
A1-B1
9783126752565786