• -10%
Speaking Games + CD-ROM (B1-C1)

Speaking Games + CD-ROM (B1-C1)

Speaking Games B1-C1 + CD. Βιβλίο με εκτυπώσιμο υλικό για 50 παιχνίδια προφορικού λόγου, για ενήλικες και εφήβους. 

Στοχεύει στη σωστή χρήση της αγγλικής γλώσσας σε καθημερινές καταστάσεις. 

36,00 € 40,00 € -10%
με ΦΠΑ

 

Speaking Games is a photocopiable resource book of 50 speaking games for teachers of English to use in class with both adult and teenage learners. It provides original, effective and enjoyable activities that focus on developing the learners’ ability to use language confidently in real-world situations. It includes a wide variety of activities which get learners speaking on topics of interest while injecting energy, fun and motivation into a class.

Each game:

  • is easy to print, use and recycle
  • is presented in a double-page spread of instructions and resources
  • includes a ‘Rules of the Game’ handout, to be used as an authentic reading opportunity

Speaking Games is divided into four sections:

  • Board Games – photocopiable boards for games such as Snakes and Ladders or Scrabble
  • Card Games – photocopiable cards that are cut up and used either as questions or prompts
  • Secrets and Lies – activities that involve either guessing secret information or guessing whether a speaker is being honest or not
  • Quizzes, Puzzles and Challenges – including well-known quiz show formats, such as Who Wants to Be a Millionaire, problem solving puzzles, brainteasers and activities that challenge learners to use language accurately while speaking fluently
ISBN
978-3-12-501726-9
Level
Συμπληρωματικό υλικό B1-C1
97831250172698001
Νέο προϊόν