Νέος κατάλογος έντυπων και ψηφιακών προϊόντων 2022

(Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά)

Νέος "περιοδικό-κατάλογος" Deutsch als Fremdsprache 2023 (DaF)

Νέες εκδόσεις Deutsch als Fremdsprache 2023 (DaF)

FLE (Francais) - Éditions Maison des Langues

ELE (Español lengua extranjera ELE) - Difusión

ILS (Italiano) - Casa delle Lingue Edizioni 

ELT (English) - Delta Publishing