C de C1

Το C de C1 είναι το νέο βιβλίο ισπανικών για το επίπεδο C1. 

Ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εγχειρίδιο, κατά τη δημιουργία του οποίου λήφθηκαν υπόψη οι γνώμες χιλιάδων έμπειρων καθηγητών. 

Ποικιλία κειμένων, από λογοτεχνία μέχρι μηνύματα στο Facebook, και σύγχρονα θέματα γενικού ενδιαφέροντος, που καλύπτουν τις γεωγραφικές και κοινωνιογλωσσικές ιδιαιτερότητες των ισπανικών.