DaF im Unternehmen A2

DaF im Unternehmen A2

Γερμανικά για τον εργασιακό και επαγγελματικό τομέα!
Η νέα και αποτελεσματική διδακτική σειρά για αρχάριους ενήλικες για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2.
Όλα μέσα σ' ένα: Βιβλίο του μαθητή με ενσωματωμένο το βιβλίο ασκήσεων μαζί τα ακουστικά αρχεία και βίντεο.