• -10%
Grammatik mal vier A1-B1,...

Grammatik mal vier A1-B1, Übungsgrammatik mit Audios online

Grammatik mal vier, βιβλίο γραμματικής για έφηβους και νέους με θεωρία και ασκήσεις, 288 σελ.
Η γραμματική της βασικής βαθμίδας παρουσιάζεται μέσα από παραδείγματα και εφαρμόζεται σε ασκήσεις.
Εποπτικοί πίνακες υποστηρίζουν τη διδασκαλία.

19,62 € 21,80 € -10%
με ΦΠΑ

 

Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache A1 – B1

Vier Seiten pro Thema

Vier zentrale Aspekte: Wissen – Anwendung – Texte – Landeskunde

Leicht verständliche Erklärungen, abwechslungsreiche Aufgaben und viele wichtige Zusatzinformationen: Diese Übungsgrammatik vermittelt, trainiert und festigt das Grammatikwissen. Sie verknüpft zudem das Üben mit verschiedenen Textsorten, thematisch passendem Wortschatz sowie landeskundlichen Themen aus Alltag, Kultur und Freizeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Neu und anders: Jedes Thema wird mit authentischen Texten geübt: Zeitungsartikel, Bericht, Ratgeber, Reiseführer, Leserbrief, Blog, Dialog, Chat, E-Mail etc.

Jedes Kapitel wird mit einem landeskundlichen Aspekt verknüpft.

4-Seiten-Prinzip:

Seite 1 + 2: Erklärungen und einfachere Übungen (Form)

Seite 3 + 4: anspruchsvollere Übungen (Anwendung)

Schritt für Schritt: Jedes Thema wird in vielen Übungen – von einfach bis komplex – trainiert.

Hilfreich: Schwierige Wörter und nützliche Begriffe werden erklärt oder visualisiert.

Folge 1: Grammatik mal vier
Es gibt ein spezielles Grammatikphänomen, das über fast alle Lernstufen hinweg im DaF-Unterricht immer wieder für Probleme sorgt, meint Dr. Sandra Hohmann, Lektorin und Autorin unter anderem für den Verlag Ernst Klett Sprachen. Welches Phänomen das ist, aber vor allem mit welchen Tricks und Ideen es im Unterricht gut vermittelt werden kann, hören Sie im folgenden Podcast.
Download (MP3)

Mit vielen Extras:

  • Audioübungen: Grammatik wird aktiv durch Hören und Sprechen geübt.
  • Partner- und Gruppenaufgaben als kostenloser Download – Code im Buch
  • Wiederholungskapitel zur Überprüfung der Grammatikkenntnisse
  • Hilfreiche Übersichten zu ausgewählten Themen, z. B. Verben mit Präpositionen
  • Lösungen und Index

 

 

 

ISBN
978-3-12-674200-9
Level
A1-B1
97831267420098001
Νέο