Διδακτικές σειρές για ενήλικες

On Point A1-C1. Η νέα διδακτική σειρά που βασίζεται στις καλύτερες παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, για κλασική προσέγγιση της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας και ισορροπημένη εξάσκηση σε όλα τα skills.