Ψηφιακές εκδόσεις (online) + Κωδικός ενεργοποίησης BlinkLearning και Learnetic (LMS) για όλες τις συσκευές

Ψηφιακές εκδόσεις στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες BlinkLearning & Learnetic (για 12μηνη και 36μηνη χρήση)

Ψηφιακά αντίγραφα των έντυπων βιβλίων, με διαδραστικές ασκήσεις στο βιβλίο ασκήσεων, ενσωματωμένα ακουστικά αρχεία, βίντεο και σύστημα διαχείρισης μάθησης.

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-36 από σύνολο 56