Ψηφιακές εκδόσεις (online) + Κωδικός ενεργοποίησης BlinkLearning και Learnetic (LMS) για όλες τις συσκευές


Ψηφιακές εκδόσεις στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες BlinkLearning & Learnetic (για 12μηνη και 36μηνη χρήση)
Ψηφιακά αντίγραφα των έντυπων βιβλίων, με διαδραστικές ασκήσεις στο βιβλίο ασκήσεων
, ενσωματωμένα ακουστικά αρχεία, βίντεο και σύστημα διαχείρισης μάθησης.

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-36 από σύνολο 47