Έντυπα βιβλία + Κωδικός ενεργοποίησης για τις ψηφιακές/διαδραστικές εκδόσεις με LMS

Έντυπες εκδόσεις με ενσωματωμένο κωδικό ενεργοποίησης του ψηφιακού βιβλίου στην εφαρμογή Klett Book-App και στην εκπαιδευτική πλατφόρμα BlinkLearning (12μηνη χρήση).

Το έντυπο βιβλίο διατίθεται με κωδικό ενεργοποίησης της ψηφιακής έκδοσης, η οποία περιέχει διαδραστικές ασκήσεις, ενσωματωμένα ακουστικά αρχεία, βίντεο και σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS)

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-36 από σύνολο 42