Ψηφιακές εκδόσεις (offline) + Κωδικός ενεργοποίησης για PC (via download) & Klett Sprachen-App


Ψηφιακές εκδόσεις offline:
Α) Download link για PC 
Β) Στην εφαρμογή Klett Sprachen App (για 36μηνη χρήση)

Ψηφιακά αντίγραφα των έντυπων βιβλίων με διαδραστικές ασκήσεις
, ενσωματωμένα ακουστικά αρχεία, βίντεο και pdf αρχεία των βιβλίων του καθηγητή,
εκτυπώσιμου υλικού κ.ά.

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-31 από σύνολο 31