Ψηφιακές εκδόσεις (offline) + Κωδικός ενεργοποίησης για PC (via download) & Klett Sprachen-App

Ψηφιακές εκδόσεις offline:

Α) Download link για PC

Β) Στην εφαρμογή Klett Sprachen App (για 36μηνη χρήση) Ψηφιακά αντίγραφα των έντυπων βιβλίων με διαδραστικές ασκήσεις, ενσωματωμένα ακουστικά αρχεία, βίντεο και pdf αρχεία των βιβλίων του καθηγητή, εκτυπώσιμου υλικού κ.ά.

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-33 από σύνολο 33