Ψηφιακές εκδόσεις (online) + Κωδικός ενεργοποίησης Klett Book-App (LMS) για όλες τις συσκευές

Ψηφιακές εκδόσεις οnline + LMS στην εφαρμογή Klett Book-App (για 12μηνη χρήση)

Ψηφιακά αντίγραφα των έντυπων βιβλίων με διαδραστικές ασκήσεις, ενσωματωμένα ακουστικά αρχεία, βίντεο και σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS).

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-36 από σύνολο 40