Ψηφιακές εκδόσεις (online) + Κωδικός ενεργοποίησης Klett Book-App (LMS) για όλες τις συσκευές


Ψηφιακές εκδόσεις οnline + LMS στην εφαρμογή Klett Book-App (για 12μηνη χρήση)
Ψηφιακά αντίγραφα των έντυπων βιβλίων με διαδραστικές ασκήσεις
, ενσωματωμένα ακουστικά αρχεία, βίντεο και σύστημα διαχείρισης μάθησης.

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-36 από σύνολο 37