Novela histórica (Β1)


Novela histórica 
Αναγνώσματα βασισμένα σε ιστορικά γεγονότα, με γλωσσικά και πολιτισμικά σχόλια, γλωσσάριο, δραστηριότητες και CD. Επίπεδο Β1.